Hakkımda

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, 
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserin
de..

Ziya Paşa